skip to Main Content

Geschiedenis tijdlijn

1e generatie Buitjes “Krijn” begint met vissen.

St Maartensvloed

De Sint-Maartensvloed vond plaats van 12 op 13 november 686, vlak na de naamdag van Sint-Maarten. De stormvloed trof vooral de provincie Groningen. Deze noordwesterstorm trof ’s nachts Groningen. Als gevolg hiervan braken de dijken. Alle dijken langs de Eems en de Dollard werden weggeslagen. Als gevolg hiervan overstroomde heel Noord-Groningen en Oldambt. Pieterburen en Uithuizen verdwenen geheel onder water en Groningen lag aan zee. Door deze stormvloed verdronken 1558 mensen, 1387 paarden en 7861 koeien. 631 huizen werden weggespoeld en 616 huizen raakten beschadigd. De Mariakerk in Uithuizermeeden raakte, ondanks de ligging op een wierde, zwaar beschadigd.

Kerstvloed

De Kerstvloed was een stormvloed die optrad in de nacht van 24 op 25 december 1717 n grote gevolgen heeft gehad voor de getroffen gebieden aan de oordzeekust. De Kerstvloed was het gevolg van een oordwesterstorm, die in de kerstnacht het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië trof. In totaal verdronken ca. 14.000 mensen. Het was de laatste grote overstroming in Noord-Nederland. Het water reikte tot de stad Groningen en ook tot onder andere Zwolle, Dokkum, Amsterdam en Haarlem. Veel dorpen die dicht bij zee lagen, zoals West-Vlieland n dorpen achter de zeedijken in Groningen (zoals Den Andel en Westernieland), werden volledig verwoest. Volgens schattingen verdronken er in de provincie Groningen ruim 2.276 mensen, 11.666 koeien, 3.200 paarden en 21.214 schapen en werden 1.560 huizen verwoest. De reddingsoperatie in Groningen stond onder leiding van Thomas van Seeratt. De lokale gemeenschappen kregen te maken met bevolkingsverlies, economische neergang en armoede. Geen enkel kustgebied tussen Nederland en Denemarken leef hiervan verschoond. Overal traden dijkdoorbraken op gevolgd door het onderlopen van grote oppervlakken land. Tussen Tønder in Sleeswijk en het Oost-Friese Emden verdronken zo’n 9.000 mensen, in Nederland waren 2.500 slachtoffers te betreuren.

 

De zwaarst getroffen gebieden lagen in het graafschap Oldenburg, rond Jever, Kehdingen en het vorstendom Oost-Friesland. Op het schiereiland Butjadingen verdronk 30% van de bevolking.

 

In alle getroffen kustgebieden ging een grote hoeveelheid vee verloren. Alleen al in ost-Friesland werden 900 huizen compleet weggespoeld. De schade aan dijken en sluizen (zijlen) was onbeschrijfelijk. Overlevenden bleven lange tijd ongewis over het lot van vermiste familieleden. Van de 284 vermiste personen uit Werdum in Oost-Friesland waren bijvoorbeeld op 5 februari 1718 nog maar 32 teruggevonden. Het effect van deze stormvloed in de koude wintertijd – een paar dagen na deze vloed traden strenge vorst en sneeuwval in – werd nog versterkt toen het grotendeels openliggende land in de nacht van 5 op 26 februari oor een nieuwe stormvloed werd getroffen.

 

Na de vloed van 1717 werd de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de dijken, die tot op dat moment bij de grondeigenaren lag, overgedragen aan de Nederlandse regering.

Afsluiting Reitdiep bij Zoutkamp,
Groningen van zee afgesloten.

Stormramp, twee leden van de familie “Buitjes” komen hierbij ook om het leven.

De vissersramp van Paesens-Moddergat vond plaats in de nacht an 5 op 6 maart 1883. In die nacht werd de vissersvloot van Paesens-Moddergat, een dubbeldorp aan de Waddenzee, overvallen door een zware voorjaarsstorm. Tijdens deze storm vergingen 17 blazers en aken en kwamen 83 dorpelingen om in de ijskoude golven van de zee ten noorden van de waddeneilanden. De ramp is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Paesens-Moddergat. De vissers van Paesens-Moddergat waren niet de enigen, die in die nacht omkwamen. Ook aan de Groningse en Hollandse kusten vergingen er vissersschepen. Maar nergens was de klap zó groot. In die nacht verdronken in totaal 121 Nederlandse vissers, waaronder ook 9 uit Zoutkamp. Ter herdenking werd in 1958 op de zeedijk een monument opgericht.

Oprichting stichting Hulp in Nood

1e generatie Bolt “Tamme” start met visserij.

Vlaggetjesdag Zoutkamp, traditionele Pinksterfeest.

1e generatie Van Straten “Hans” start met visserij.

Afsluiting Lauwerszee, hierdoor verdwijnen alle vissersactiviteiten uit Zoutkamp en verplaatsen naar Lauwersoog.

Vissers van nu.

1988 Johan Rispen start met visserij (1e generatie)
1990 Lammert Bolt start met visserij (4e generatie)
2000 Henk Buitjes start met visserij (10e generatie)
2006 Lammert van Straten start met visserij (2e generatie)

Ontstaan van het Solt collectief.

Back To Top